ทำไมหลายๆคนถึงมีความดันโลหิตสูง

1. อายุ ยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าไร ก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันโลหิตสูงได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกัน ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป มีความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น โดยในเพศชายจะมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตตามอายุเร็วกว่าเพศหญิง แต่ความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆ ลดลง เมื่อ อายุเข้าสู่ 50 ปี ซึ่งผู้ที่มี อายุ 40 ปีขึ้นไป จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูงขึ้น 2 เท่า ผู้ชายส่วนใหญ่จึงรู้สึกไม่ดีเวลาที่ดูคลิปโป๊ที่เย็ดกันแล้วช่วยตัวเอง เนื่องจากจะรู้สึกเหมือนไม่สบายแล้วใจสั่น ตลอดเวลาที่ดูคลิปโป๊ที่เย็ดกัน
2. เชื้อชาติ ชนผิวดำมีอุบัติการณ์ของโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าชนผิวขาว พบว่าชาวอเมริกันผิวดำจะมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคไต มากกว่าชาวอเมริกันผิวขาว
3. เพศ พบว่าในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และตอนกลางนั้นเพศชายจะมีความดันโลหิตสูงกว่าเพศหญิง แต่เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเพศหญิงจะมีความดันโลหิตสูงกว่าเพศชาย เมื่อเทียบที่ช่วงอายุเท่ากัน
4. หนักมากกว่าเกณฑ์ปกติการมีทำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติจะทำให้มีโอกาสที่จะเป็นความดันโลหิตสูงได้มากกว่าคนปกติถึง 2-6 เท่า และเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดต่างๆ ตีบจากภาวะไขมันเกาะผนังหลอดเลือด
5. พันธุกรรม ความดันโลหิตสูงนั้นเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมได้ด้วย ดังนั้น ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือญาติใกล้ชิดมีความดันโลหิตสูง อาจมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ป่วยเบาหวานคนอื่นที่จะเป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เวลาดูคลิปโป๊ที่เย็ดกันจะรู้สึกใจสั่นหวิวหวิว ทั้งที่คลิปโป๊ที่เย็ดกันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก แต่เพราะความดันโลหิตสูง จึงทำให้รู้สึกแบบนั้น
6. การใช้ยา ยาบางชนิดสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ เช่น Ibuprofen ยาแก้ไข้หวัด ยาลดความอ้วนและยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า เป็นต้น
7. โรคเบาหวาน เพราะก่อให้เกิดการอักเสบตีบแคบของหลอดเลือดต่างๆ รวมทั้งหลอดเลือดของไต
8. โรคไตเรื้อรัง เพราะส่งผลถึงการสร้างเอนไซม์ และฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิต
9. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)
10. การขาดการออกกำลังกาย เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนและเบาหวาน ผู้ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าหัวใจทำงานหนักมากขึ้นในการหดตัวแต่ละครั้ง หรือจะดูคลิปโป๊ที่เย็ดกันแทนก็ได้เพราะเลือดไหลเวียนดีเหมือนกัน
11. การสูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบตีบตันของหลอดเลือดต่างๆ รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดไต
12. การดื่มแอลกอฮอล์ เพราะส่งผลให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติ และมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมด การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปสามารถทำลายหัวใจได้เมื่อเวลาผ่านไปและอายุเพิ่มมากขึ้นการที่ผู้หญิงดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าหนึ่งแก้วและผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าสองแก้วต่อวันอาจเป็นอีกสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูง